Bring the family to Gladfest! | Gladfest 2019

English | Cymraeg

Bring the family to Gladfest!

It’s not just our packed programme of talks and workshops that makes Gladfest so great. We also have a growing range of activities that are free for all. You might be new to Gladfest, or to Gladstone’s Library. You might feel that a talk or a workshop is a bit of commitment, or perhaps you just have time to spare between events. Head outside where you’re sure to find something to keep you occupied. Everything takes place on the lawns, from 10am on Saturday, 7th and Sunday 8th September.

Come on down to Gladfest and try something new!

FREE Space Crafting (10am – 4pm – Young People’s Tent)

We’re delighted to welcome back one of our most popular Gladfest partners, the InterAct Imaginations team, who have devised a relaxed, drop in programme of activities suitable for all ages and abilities – drop in and get stuck into a range of FREE craft activities on a space theme.

For young people and the young at heart – parents are welcome to stay, or why not sample a talk while your young one is crafting?

Pop in and stay for as long as you like!

Download our e-flyer here.

Dewch â'r teulu i Gladfest!

Nid ein rhaglen llawn dop o sgyrsiau a gweithdai yn unig sy'n gwneud Gladfest mor wych. Mae gennym ni hefyd ystod gynyddol o weithgareddau sy'n rhad ac am ddim i bawb. Efallai eich bod chi'n newydd i Gladfest neu i Lyfrgell Gladstone. Efallai eich bod chi'n teimlo bod sgwrs neu weithdy yn dipyn o ymroddiad, neu efallai bod dim ond ychydig o amser rhydd gennych chi rhwng digwyddiadau. Ewch draw i'n lawnt blaen lle byddwch chi'n si?r o ddod o hyd i rywbeth i'ch diddanu. Mae popeth yn digwydd ar y lawnt, rhwng 10am dydd Sadwrn 8 Medi a dydd Sul 9 Medi.

Dewch draw i Gladfest a rhowch gynnig ar rywbeth newydd!

Crefftio Thema Gofod AM DDIM (10am – 4pm – Pabell Ieuenctid)

Rydym yn falch iawn o groesawu yn ôl un o bartneriaid mwyaf poblogaidd Gladfest, tîm InterAct Imaginations, sydd wedi creu rhaglen galw heibio hwylus yn cynnwys gweithgareddau sy'n addas ar gyfer bob oedran a gallu – galwch heibio a chymerwch ran mewn ystod o weithgareddau crefft thema gofod AM DDIM. 

Ar gyfer pobl ifanc a'r rheini sy'n ifanc eu hysbryd – mae croeso i rieni aros, ond pam na ewch i fwynhau chi sgwrs tra bod y rhai ifanc yn creu?

Galwch heibio ac arhoswch am ba bynnag hyd y dymunwch!