English | Cymraeg

Bring the family to Gladfest!

It’s not just our packed programme of talks and workshops that makes Gladfest so great. We also have a growing range of activities that are free for all. You might be new to Gladfest, or to Gladstone’s Library. You might feel that a talk or a workshop is a bit of commitment, or perhaps you just have time to spare between events. Head to our back garden where you’re sure to find something to keep you occupied. Everything takes place on the lawn, from 10am on Saturday, 8th and Sunday 9th September.

Come on down to Gladfest and try something new!

FREE Comic Book Crafting (10am – 4pm – Young People’s Tent)

We’re delighted to welcome back one of our most popular Gladfest partners, the InterAct Imaginations team, who have devised a relaxed, drop in programme of activities suitable for all ages and abilities – drop in and get stuck into a range of FREE comic book crafts activities including creating characters and comics to take away with you

For young people and the young at heart – parents are welcome to stay, or why not sample a talk while your young one is crafting?

Pop in and stay for as long as you like!

Dewch â'r teulu i Gladfest!

Nid ein rhaglen llawn dop o sgyrsiau a gweithdai yn unig sy'n gwneud Gladfest mor wych. Mae gennym ni hefyd ystod gynyddol o weithgareddau sy'n rhad ac am ddim i bawb. Efallai eich bod chi'n newydd i Gladfest neu i Lyfrgell Gladstone. Efallai eich bod chi'n teimlo bod sgwrs neu weithdy yn dipyn o ymroddiad, neu efallai bod dim ond ychydig o amser rhydd gennych chi rhwng digwyddiadau. Ewch draw i'n gardd gefn lle byddwch chi'n siwr o ddod o hyd i rywbeth i'ch diddanu. Mae popeth yn digwydd ar y lawnt, rhwng 10am dydd Sadwrn 8 Medi a dydd Sul 9 Medi.

Dewch draw i Gladfest a rhowch gynnig ar rywbeth newydd!

Crefft Llyfr Comig AM DDIM (10am – 4pm – Pabell Ieuenctid)

Rydym yn falch iawn i groesawu yn ôl un o bartneriaid mwyaf poblogaidd Gladfest, tîm InterAct Imaginations, sydd wedi creu rhaglen galw heibio hwylus yn cynnwys gweithgareddau sy'n addas ar gyfer bob oedran a gallu – galwch heibio a chymerwch ran mewn ystod o weithgareddau crefft llyfrau comig AM DDIM, yn cynnwys creu cymeriadau a chomics i gymryd adref gyda chi.

Ar gyfer pobl ifanc a'r rheini sy'n ifanc eu hysbryd – mae croeso i rieni aros, ond pam na ewch i fwynhau chi sgwrs tra bod y rhai ifanc yn creu?

Galwch heibio ac arhoswch am ba bynnag hyd y dymunwch!