English | Cymraeg

Hello and welcome to Gladfest 2018!

Welcome to the sixth year of Gladfest! We are delighted in 2018 to be celebrating 100 years of votes for (some) women and have gone all out with our festival colour palette – we hope you’ll enjoy the Suffragette theme as much as we’ve enjoyed applying it!

At Gladfest we bring together the most exciting contemporary writing from all over the country, and this year is no exception with history, poetry, comic strips, memoir, nature writing, spirituality and fiction of all kinds.

Our most exciting addition to the festival this year is the all-new Gladfest Fringe which will be packed full of free music, spoken-word poetry, family entertainment and refreshments. Plus, we’ve got a drop-in programme of comic book crafting activities for young people and those young at heart. Come and try a bit of Gladfest for free!

A snapshot of the names this year include Sunday Times Bestseller Joanna Cannon (Three Things About Elsie), multi-award-winning author Sarah Perry (Melmoth), writer and broadcaster Richard Holloway (Waiting for the Last Bus: Reflections on Life and Death), novelist and poet Michèle Roberts (The Walworth Beauty), the Wolfson History Prize shortlisted Miranda Kaufmann (Black Tudors), broadcaster and writer Sally Magnusson (The Sealwoman’s Gift), Stylist journalist Lucy Mangan (Bookworm: A Memoir of Childhood Reading), plus an exclusive preview reading of their forthcoming Lord of the Flies production from North Wales’ premier theatre, Theatr Clwyd. Visit our Gladfest Speakers pages for the full list!

In 2016 you asked for online booking and we gave it to you. Last year you recommended e-tickets and this year you’ve got them! Save the environment by bringing along your ticket on your phone or tablet and have it scanned as you enter the event (a print and collect service is available for those without access to printing facilities).

PLUS we’ve got special discounts for people travelling to us on Arriva buses – click here for details!

Our writers, staff, the Library and YOU all make Gladfest what it is. See you in September!

With love from the Gladfest team

PS download a copy of our programme straight to your smartphone or tablet here (a large print version is available here).

We are looking for Gladfest volunteers - can you help?

Helo a chroeso i Gladfest 2018!

Croeso i chweched flwyddyn Gladfest! Rydym wrth ein bodd ein bod ni'n dathlu canmlwyddiant o bleidleisiau i (rai) menywod ac rydym wedi gwneud ein gorau glas gyda phalet lliwiau'r wyl – gobeithio eich bod chi'n mwynhau'r thema Swffragét gymaint ag a wnaethom ni mwynhau ei rhoi ar waith!

Yn Gladfest rydym yn dod â'r gwaith ysgrifenedig cyfoes mwyaf cyffrous o ledled y wlad ynghyd, ac nid yw eleni'n eithriad gyda hanes, barddoniaeth, stribedi comig, cofiant, ysgrifennu am natur, ysbrydolrwydd a ffuglen o bob math.

Ein hychwanegiad mwyaf cyffrous i'r wyl eleni yw wyl Gladfest Fringe newydd sbon a fydd yn llawn dop gyda cherddoriaeth, barddoniaeth lafar, adloniant i'r teulu am ddim yn ogystal â lluniaeth. Hefyd, bydd yna raglen galw heibio o weithgareddau crefft llyfrau comics i bobl ifanc a'r rheini sy'n ifanc eu hysbryd. Dewch i fwynhau tipyn bach o Gladfest am ddim!

Mae enwau cyffrous eleni yn cynnwys Gwerthwr Gorau'r Sunday Times  Joanna Cannon (Three Things About Elsie), awdures arobryn Sarah Perry (Melmoth), ysgrifennwr a darlledwr Richard Holloway (Waiting for the Last Bus: Reflections on Life and Death), nofelydd a bardd Michèle Roberts (The Walworth Beauty), darlledwraig ac ysgrifenwraig Sally Magnusson (The Sealwoman’s Gift), newyddiadurwraig Stylist  Lucy Mangan (Bookworm: A Memoir of Childhood Reading) a hefyd darlleniad ymlaen llaw o gynhyrchiad nesaf theatr blaenaf Gogledd Cymru, Theatr Clwyd, Lord of the Flies. Ymwelwch â thudalennau Siaradwyr Gladfest i weld y rhestr lawn!

Yn 2016, gofynnoch am fodd i archebu tocynnau ar-lein, a gwnaethom ei gyflawni. Y llynedd awgrymoch e-docynnau ac eleni maen nhw ar gael! Achubwch yr amgylchedd a dewch â'ch tocyn ar eich ffôn neu dabled a chaiff ei sganio wrth i chi ddod i mewn i'r digwyddiad (mae gwasanaeth argraffu a chasglu ar gael i'r rheini sydd heb fynediad at gyfleusterau argraffu).

HEFYD mae yna ostyngiadau arbennig i bobl sy'n teithio i'r wyl ar fysiau Arriva – cliciwch yma am fanylion!

Mae ein hawduron, staff, y Llyfrgell a CHI i gyd yn gwneud Gladfest yr hyn ydyw.

Gwelwn ni chi ym mis Medi!

Cariad oddi wrth dîm Gladfest