English | Cymraeg

Welcome to Gladfest!

Our little festival is five years old this year! It seems only yesterday that we said ‘hey, let’s have a festival!’ – 16 weeks later, Gladfest was born. Since then, thousands of you have been through the doors, some for the very first time. Gladfest brings together award-winning, internationally-renowned and breakthrough writers for a wonderfully eclectic weekend. We’re very proud of it.

To celebrate, we’re working to pay it forward. In previous years, we’ve been fortunate that writers have loved the Library so much they’ve been happy to accept bed, board and travel as payment. But we believe that writers, just like all of us, should be paid for their work. So this year, in line with the Society of Authors’ advice, all Gladfest speakers have the option of a stipend as well as a writing break at Gladstone’s Library.

Not everything is changing. This year, you’ll find all that’s made Gladfest so special over these last four years. Drinks by the fire with your favourite authors; some of the world’s best emerging writers right here in Hawarden; the chance to get award-winning books signed. As always, it all takes place in the unique surroundings of our beautiful Grade I listed Reading Rooms.

Big names for the 2017 Gladfest lineup include TV historian Diarmaid MacCulloch (All Things Made New: The Reformation), multi award-winning author Sarah Perry (The Essex Serpent), broadcaster Sally Magnusson (Where Memories Go: Why Dementia Changes Everything), journalist and biographer Kathryn Hughes (Victorians Undone), Gladfest friend Francesca Haig (The Forever Ship) and BBC Official Historian Jean Seaton (Pinkoes and Traitors). Visit our Gladfest Speakers pages for the full list!

The festival also boasts a number of the country’s brightest breakthrough talents including Dan Richards (Climbing Days), Natasha Pulley (The Bedlam Stacks), Joanna Cannon (The Trouble with Goats and Sheep) and Tara Guha (Untouchable Things), and there'll be an exclusive rehearsed reading of their new adaptation of Chekhov's Uncle Vanya from Theatr Clwyd.

Our writers, staff, the Library and YOU all make Gladfest what it is.

See you in September!

With love from the Gladfest team

Download a digital version of the programme here.

Chroeso i Gladfest!

Mae ein g?yl fach yn pum mlwydd oed eleni! Mae'n teimlo fel dim ond ddoe dwedon ni 'hei, beth am drefnu g?yl!' - 16 wythnos yn ddiweddarach, ganwyd Gladfest. Ers hynny, mae miloedd ohonoch chi wedi dod trwy'r drysau, rhai am y tro cyntaf erioed. Mae Gladfest yn dod ag awduron arobryn o fri rhyngwladol ac awduron newydd ynghyd ar gyfer penwythnos arbennig o eclectig. Rydyn ni'n falch iawn ohoni.

I ddathlu, rydyn ni'n gweithio i'w dalu ymlaen. Mewn blynyddoedd blaenorol, rydyn ni wedi bod yn ffodus bod awduron wedi dwli gymaint ar y Llyfrgell eu bod nhw wedi bod yn hapus i dderbyn bwyd, llety a lwfans teithio fel tâl. Ond rydyn ni'n credu dylai awduron, fel pob un ohonon ni, cael eu talu am eu gwaith. Felly, eleni, yn unol â chyngor y Society of Authors, bydd pob un o siaradwyr Gladfest yn cael y dewis o gyflog yn ogystal â gwyliau byr er mwyn ysgrifennu yn Llyfrgell Gladstone.

Nid yw popeth yn newid. Eleni, byddwch yn gweld popeth sydd wedi gwneud Gladfest mor arbennig dros y pedair blynedd diwethaf. Mwynhau diodydd wrth y tân gyda'ch hoff awduron; rhai o'r awduron newydd gorau'r byd yma ym Mhenarlâg; y cyfle i gael llyfrau arobryn wedi eu llofnodi. Fel bob amser, mae hyn i gyd yn digwydd o fewn amgylchoedd unigryw ein Hystafelloedd Darllen rhestredig Gradd 1 hardd.

Mae'r enwau mawr sydd ar y rhestr o berfformwyr Gladfest 2017 yn cynnwys hanesydd teledu Diarmaid MacCulloch (All Things Made New: The Reformation), Sarah Perry (The Essex Serpent), Sally Magnusson (Where Memories Go: Why Dementia Changes Everything), Joanna Cannon (The Trouble with Goats and Sheep), Kathryn Hughes (Victorians Undone), Francesca Haig (The Forever Ship) a hanesydd swyddogol y BBC Jean Seaton (Pinkoes and Traitors). Ymwelwch â'n tudalennau Siaradwyr Gladfest i weld y rhestr llawn!

Mae ein hawduron, staff, y Llyfrgell a CHI i gyd yn gwneud Gladfest yr hyn ydyw.

Gwelwn ni chi ym mis Medi!

Cariad oddi wrth dîm Gladfest